Πέρα από τον Οίκο: εξωτερικοί χώροι, καθημερινότητα και κοινωνικότητα στη Νεολιθική Ελλάδα

Φορέας Υποδοχής του ερευνητικού προγράμματος Πέρα από τον Οίκο: εξωτερικοί χώροι, καθημερινότητα και κοινωνικότητα στη Νεολιθική Ελλάδα (BONDS) είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ το Ινστιτούτο MacDonald για την Αρχαιολογική Έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge συνιστά Συνεργαζόμενο Φορέα. Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα τριετούς χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ.) υπό τη ‘2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών’ (Κωδικός Έργου: 00229). 

Στόχος του BONDS είναι να διερευνήσει όψεις καθημερινών οικιακών πρακτικών και εργαστηριακών παραγωγών, που πραγματοποιούνταν έξω από τα σπίτια, σε ανοιχτούς, εξωτερικούς και δημόσιους χώρους κατά τη Νεολιθική περίοδο. Το ερευνητικό πρόγραμμα μελετά θέσεις της βόρειας Ελλάδας, όπως η Θεσσαλία και η Μακεδονία, όπου εντοπίζεται πυκνή συγκέντρωση Νεολιθικών θέσεων, παρέχοντας πλούσια δεδομένα για μελέτη. Για τις ανάγκες της έρευνας έχουν επιλεγεί τέσσερεις αδημοσίευτες θέσεις: Κλείτος 1, Μακρύγιαλος, Μάκρη και Ίμβρου Πηγάδι.

Το ερευνητικό πρόγραμμα  BONDS πραγματοποιείται χάρη στην καλή συνεργασία  με τις Εφορείες Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, Κοζάνης, Πιερίας και Έβρου.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ