Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πέρα από τον Οίκο: εξωτερικοί χώροι, καθημερινότητα και κοινωνικότητα στη Νεολιθική Ελλάδα

Φορέας Υποδοχής του ερευνητικού προγράμματος Πέρα από τον Οίκο: εξωτερικοί χώροι, καθημερινότητα και κοινωνικότητα στη Νεολιθική Ελλάδα (BONDS) είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ το Ινστιτούτο McDonald για την Αρχαιολογική Έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge συνιστά Συνεργαζόμενο Φορέα. Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα τριετούς χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ.) υπό τη ‘2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών’ (Κωδικός Έργου: 00229). 

Το ερευνητικό πρόγραμμα BONDS διερευνά όψεις καθημερινών οικιακών πρακτικών και εργαστηριακών παραγωγών, που λάμβαναν χώρα έξω από τα σπίτια, σε ανοιχτούς, εξωτερικούς και δημόσιους χώρους κατά τη Νεολιθική περίοδο. Το BONDS μελετά θέσεις της βόρειας Ελλάδας, όπως η Θεσσαλία και η Μακεδονία, όπου εντοπίζεται πυκνή συγκέντρωση Νεολιθικών εγκαταστάσεων, παρέχοντας πλούσια δεδομένα για μελέτη. Το πρόγραμμα εξετάζει πρωτότυπο και αδημοσίευτο υλικό από τέσσερεις θέσεις: τον οικισμό Κλείτος 1 στην Κοζάνη, το Μακρύγιαλο στην Πιερία, τη Μάκρη στην Αλεξανδρούπολη και τη θέση Ίμβρου Πηγάδι στη Θεσσαλία. Παράλληλα ενσωματώνει δεδομένα σύγχρονων δημοσιευμένων θέσεων, προσεγγίζοντας ταυτόχρονα την τοπική και την διατοπική κλίμακα, και στοχεύοντας στη διαμόρφωση νέων και πολυσύνθετων αφηγημάτων για τις Νεολιθικές κοινωνίες της βόρειας Ελλάδας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα BONDS πραγματοποιείται χάρη στην αγαστή συνεργασία  με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, Κοζάνης, Πιερίας και Έβρου.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ