Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ερευνητικός Συνεργάτης


O Δημήτρης Ρούσσος ειδικεύεται στη γεω-αρχαιολογία και πιο συγκεκριμένα στην μικρομορφολογία αρχαιολογικών αποθέσεων και την εφαρμογή μεθόδων των γεωεπιστημών στην αρχαιολογική έρευνα. Διανύει το τελευταίο έτος του ως υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ο Δημήτρης έχει αναπτύξει μακροχρόνια συνεργασία ως ερευνητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Εργαστήριο Αρχαιολογικών Επιστημών Μ.Η. Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών της Αθήνας. Από το 2018 συνεργάζεται με την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα, ως μέλος της ερευνητικής ομάδας στην ανασκαφή του ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Αμάρυνθο.

Ο ρόλος του στο ερευνητικό πρόγραμμα BONDS, περιλαμβάνει την μελέτη της αρχαιολογικής στρωματογραφίας και των θερμικών κατασκευών από τις τέσσερεις θέσεις κλειδιά. Η δειγματοληψία στοχεύει όχι μόνο τις πηλοκατασκευές αλλά και στις σχετικές στρωματογραφίκες αποθέσεις, με σκοπό τη συγκειμενική συνάρτηση με το άμεσο περιβάλλον τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συνδυαστικής μελέτης των γεωχημικών και ορυκτολογικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων, χρησιμοποιώντας αναλυτικές επιστημονικές μεθόδους (FTIR, XRD και XRF) και της μικροσκοπικής τους παρατήρησης (μικρομορφολογία αρχαιολογικών αποθέσεων). Τα αποτελέσματα θα μας επιτρέψουν να εξάγουμε συμπεράσματα τόσο για την τεχνολογία και τεχνοτροπία των θερμικών κατασκευών, όσο και για το τρόπο χρήσης τους και τη χωρική τους σημασία.