Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας

Διεύθυνση: ΚΕΜΕ-ΠΚ Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ρέθυμνο ΤΚ 74100


LINKS

  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης history-archaeology.uoc.gr
  • Κέντρο Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής,UCRC
  • Τμήμα Αρχαιολογίας, McDonald Ινστιτούτο Αρχαιολογικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο του Cambridge (UCAM)
  • Ελληνικό ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (H.F.R.I)