Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαδικτυακή Διεθνής Ημερίδα, Παρασκευή 20 Οκτώβρη 2023

Η Διαδικτυακή Ημερίδα ‘Out in the open: exploring outdoor spaces, daily life and sociality in Neolithic Europe’ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Οκτώβρη 2023. Πρόκειται για την καταληκτική εκδήλωση του τριετούς ερευνητικού προγράμματος ‘Πέρα από τον Οίκο: εξωτερικοί χώροι, καθημερινότητα και κοινωνικότητα στη Νεολιθική Ελλάδα’(Κωδικός Έργου: 00229) https://bonds.keme.uoc.gr/, που χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ.) υπό τη ‘2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών’.  Φορέας Υποδοχής του ερευνητικού προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ Συνεργαζόμενος Φορέας είναι το Ινστιτούτο McDonald για την Αρχαιολογική Έρευνα, του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Η Ημερίδα θα εξετάσει υπαίθριους οικιστικούς χώρους, ανθρώπινες πρακτικές και την καθημερινότητα σε διάφορα πολιτιστικά και κοινωνικά πλαίσια, τόσο σε τοπική όσο και σε ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα στη νοτιοανατολική Ευρώπη κατά τη Νεολιθική Εποχή. Θα διερευνήσει καθημερινές ή/και συλλογικές κοινωνικές πρακτικές σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιώντας διεπιστημονικές επιστημονικές μεθόδους και εργαλεία, με στόχο την παραγωγή πολλαπλών αναλύσεων και νέων ερμηνευτικών προσεγγίσεων για τον κοινωνικό χώρο και τους τρόπους ζωής στην Νεολιθική Ευρώπη. Η ευρεία γεωγραφική κάλυψη, η εφαρμογή νέων επιστημονικών μεθόδων και η ενσωμάτωση σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων θα διευρύνουν τα ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τους χώρους έξω από τα σπίτια των οικισμών σε ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Στοχεύουμε σε μια ευρεία και συγκριτική συζήτηση για τους εξωτερικούς χώρους στη Nεολιθική περίοδο τόσο μέσα από τοπικά παραδείγματα όσο και μέσα από αναλύσεις μεγάλης κλίμακας. Ποικίλες επιστημονικές μέθοδοι θα αποτελέσουν αναλυτικά εργαλεία των προφορικών παρουσιάσεων και θα ξετυλίξουν τις πολλαπλές προοπτικές της ανθρώπινης ιστορίας: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών/χωρική ανάλυση, γεωαρχαιολογία, μικρομορφολογία, γεωχημεία, οργανικά κατάλοιπα (αρχαιοβοτανική, αρχαιοζωολογία), γεωφυσική διασκόπηση και κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού.

Οι ομιλητές, οι ποικίλες αναπαραστάσεις υλικού πολιτισμού και η ευρεία γεωγραφική κάλυψη από διάφορα μέρη της Ευρώπης υποδεικνύουν μια ενδιαφέρουσα ημέρα αρχαιολογίας.

Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη και ανοιχτή στο κοινό μέσω zoom.
Για την παρακολούθηση απαιτείται εγγραφή μέσω της πλατφόρμας.