Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το ερευνητικό πρόγραμμα BONDS ενσωματώνει δημοσιευμένα και αδημοσίευτα δεδομένα, με σκοπό να αναπτύξει μια ολιστική διεπιστημονική και θεωρητικά ενημερωμένη μεθοδολογία που συμπεριλαμβάνει τη μακροσκοπική μελέτη των πηλοκατασκευών, τη γεωαρχαιολογία και τη μικρομορφολογία, την ανάλυση της κεραμικής, την ανάλυση οργανικών καταλοίπων και τα χωρικά εργαλεία. Οι θερμικές κατασκευές συνιστούν τον αναλυτικό ακρογωνιαίο λίθο του ερευνητικού προγράμματος, μέσω των οποίων διερευνώνται διαστάσεις καθημερινής και κοινωνικής οργάνωσης. Μέσα από τη λεπτομερή μακροσκοπική μορφολογική μελέτη καθορίζεται η τυπολογία των κατασκευών και αποκαλύπτονται στοιχεία της λειτουργίας και της χρήσης τους. Επιπλέον, επιλεγμένα δείγματα πηλοκατασκευών και επιχώσεων εξωτερικών χώρων προσεγγίζονται με γεωαρχαιολογικές μεθόδους και την εφαρμογή της μικρομορφολογίας. Η μακροσκοπική μελέτη της κεραμικής από τη θέση Ίμβρου Πηγάδι εξετάζει την υπόθεση εργασίας για την ύπαρξη εργαστηρίου παραγωγής κεραμικής στη θέση. Αναλύσεις οργανικών καταλοίπων εφαρμόζονται σε επιλεγμένους στόχους υψηλής ευκρίνειας συμπληρωματικά των μακροσκοπικών και γεωαρχαιολογικών συμπερασμάτων. Τέλος, χωρικές αναλύσεις εφαρμόζονται με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Αναφοράς (GIS) με σκοπό τη διαμόρφωση μιας συνολικής προσέγγισης των καθημερινών πρακτικών που εξελίσσονταν στους ανοιχτούς χώρους των οικισμών.


Μικρομορφολογία Αρχαιολογικών Αποθέσεων
Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FTIR)

Αναλύσεις Οργανικών Υπολειμμάτων
Κεραμική