Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συμβουλευτική Επιτροπή


Η Καθηγήτρια Νένα Γαλανίδου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ειδικεύεται στη χωρική ανάλυση, στις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους στην αρχαιολογία, στη τεχνολογία λίθινων εργαλείων σε συγκείμενα της Εποχής του Λίθου, κάνει έρευνα καταβυθισμένων τοπίων, και δημόσια αρχαιολογία. Η Καθηγήτρια Γαλανίδου συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα διευθύνει Παλαιολιθική έρευνα στη Μυτιλήνη, ανασκάπτοντας τη θέση Ροδαφνίδια της Κατώτερης Παλαιολιθικής, και στο Εσωτερικό Αρχιπέλαγος των Ιονίων νήσων, στο νησί Κυθρός της Μέσης Παλαιολιθικής περιόδου. 

Η συμβολή της στο BONDS είναι καίριας σημασίας κυρίως μέσω της εξειδίκευσης της στην Εποχή του Λίθου και τις χωρικές αναλύσεις. Συγκεκριμένα, ο ρόλος της θα είναι συμβουλευτικός στην επιλογή των ενοτήτων μελέτης, στη διαμόρφωση της βάσης δεδομένων και στην ερμηνεία των χωρικών αναλύσεων.