Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σεμινάριο Μικρομορφολογίας

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου η Εβίτα Καλογηροπούλου (EY) παρακολούθησε εντατικό σεμινάριο Αρχαιολογικής Μικρομορφολογίας στο Εργαστήριο Αρχαιολογικών Επιστημών Malcolm H. Wiener, της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Το σεμινάριο διήυθυναν οι Δρ. Παναγιώτης Καρκάνας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Malcom H. Wiener, και ο Δρ. P. Goldberg, Επισκέπτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Wollongong. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε κυρίως στην κατανόηση των διαδικασιών σχηματισμού θέσεων και στη μικρο-στρωματογραφία. Οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με την οπτική ορυκτολογία, την περιγραφή μικρομορφολογικών λεπτων τομών, και την ανάλυση εδαφικών υλικών και ιζηματογενών μικροδομών. Το σεμινάριο συμπληρώνει την εκπαίδευση της ΕΥ στην γεωαρχαιολογία, την οποία έλαβε ως Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Γεωαρχαιολογίας McBurney, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.