Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

5η ερευνητική αποστολή

Αυτή η ερευνητική αποστολή πραγματοποίησε εργασίες σε δύο θέσεις μελέτης περίπτωσης, στη θέση Ίμβρου Πηγάδι στη Θεσσαλία και στη θέση Κλείτος 1 στην Κοζάνη. Πρώτος σταθμός έγινε στη θέση Ίμβρου Πηγάδι, όπου η Εβίτα Καλογηροπούλου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος BONDS, και ο Δημήτρης Ρούσσος, Επιστημονικός Συνεργάτης εξειδικευμένος στη γεωαρχαιολογία, ολοκλήρωσαν τη μακροσκοπική ανάλυση των θερμικών κατασκευών της θέσης, αλλά και τη συλλογή γεωαρχαιολογικών δειγμάτων από επιλεγμένες κατασκευές και αποθέσεις. Κατόπιν, τα γεωαρχαιολογικά δείγματα μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Malcom H. Wiener της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, και από εκεί θα μεταφερθούν στο Εργαστήριο Γεωαρχαιολογίας Charles McBurney του Πανεπιστημίου του Cambridge για επεξεργασία με τη μέθοδο της μικρομορφολογίας. Στη συνέχεια, η Εβίτα ταξίδεψε στην Κοζάνη, όπου πραγματοποίησε μακροσκοπική μελέτη επιλεγμένων συνόλων θερμικών κατασκευών από τη Νεολιθική θέση Κλείτος 1 και προετοίμασε την επόμενη δειγματοληψία.