Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

6η ερευνητική αποστολή

Η έκτη ερευνητική αποστολή του BONDS πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2021 (05/12/2021 to 10/12/2021) από την Δρ. Εβίτα Καλογηροπούλου (ΕΥ) στους χώρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αλεξανδρούπολης. Στόχος αυτού του ερευνητικού ταξιδιού ήταν η προκαταρτική εκτίμηση των διατηρημένων υλικών καταλοίπων θερμικών κατασκευών από τη Νεολιθική θέση Μάκρη. Στο διάστημα της ερευνητικής αποστολής στην Αλεξανδρούπολη η Εβίτα εντόπισε το αρχαιολογικό υλικό στις αποθήκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αλεξανδρούπολης, αναγνώρισε τις χωρικές ενότητες μελέτης, ολοκλήρωσε μια πρωταρχική διαλογή του συνόλου των υλικών καταλοίπων, και οργάνωσε τη μελέτη και τη στρατηγική δειγματοληψίας στη θέση.