Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

7η ερευνητική αποστολή

Το Μάρτιο του 2022 η Δρ. Εβίτα Καλογηροπούλου (ΕΥ) πραγματοποίησε δύο ταξίδια τη βόρεια Ελλάδα, με σκοπό την ολοκλήρωση συγκεκριμένου ερευνητικού σκέλους του προγράμματος BONDS στις εγκαταστάσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης. Η έβδομη ερευνητική αποστολή του προγράμματος στόχευε στη δειγματοληψία επιλεγμένων θερμικών κατασκευών από τη Νεολιθική θέση Κλείτος 1. Συστηματική δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένους στόχους, συνδυάζοντας στρατηγικές και πρωτόκολλα δύο μεθόδων, όπως η εφαρμογή γεωαρχαιολογικών μεθόδων και αναλύσεων οργανικών υπολειμμάτων. Οι δύο μέθοδοι συνιστούν σημαντικά εργαλεία στην εξέλιξη του ερευνητικού προγράμματος. Η αρχική δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη του εξειδικευμένου τεχνίτη κύριου Δημήτρη Λεονταρίδη. Εν συνεχεία, οι αρχικοί πυρήνες των δειγμάτων μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο για την Αρχαιολογική Επιστήμη Malcom H. Wiener της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα για περεταίρω στοχευμένη εξαγωγή δειγμάτων, την οποία ανέλαβαν οι δύο ειδικοί του BONDS στη γεωαρχαιολογία και τη μελέτη οργανικών καταλοίπων αντίστοιχα, ο Υποψήφιος Διδάκτορας Δημήτρης Ρούσσος και η Δρ. Μαρία Ρούμπου. Ο εμποτισμό και η κοπή των πλακίδων έγινε στο Εργαστήριο M.H Wiener από το Δημήτρη Ρούσσο, ενώ η επεξεργασία των δειγμάτων οργανικής γεωχημείας έγινε στο Εργαστήριο Χημείας-Βιοχημείας και Φυσικοχημείας Τροφίμων του Χαροκόπειο Πανεπιστημίου Αθηνών από τη Δρ. Μαρία Ρούμπου.