Συμβουλευτική Επιτροπή


Ο Ομότιμος Καθηγητής AlasdairWhittle από το Πανεπιστήμιο του Cardiff είναι ένας Διακεκριμένος Ακαδημαϊκός που ειδικεύεται στη μελέτη της Νεολιθικής περιόδου στη Βρετανία και την Ευρώπη, την οποία έχει ερευνήσει μέσα από ένα ευρύ πεδίο θεμάτων και ερωτημάτων. Έχει γράψει συνθέσεις μεγάλης κλίμακας αλλά και πολυάριθμες τοπικές μελέτες, επιδεικνύοντας ένα ευρύ αναλυτικό και ερμηνευτικό φάσμα. Έχοντας δημιουργήσει και διευθύνει μεγάλα ερευνητικά προγράμματα (AHRC, ERC) ο Καθηγητής Whittleείναι πολύ έμπειρος στην παρακολούθηση προγραμμάτων και στην επεξεργασία πολυάριθμων δεδομένων, δεξιότητες τις οποίες θα μεταφέρει στο παρόν ερευνητικό πρόγραμμα.

Η συμβολή του στο BONDSείναι καθοριστική καθ’ όλη τη διάρκεια των ποικίλων σταδίων του προγράμματος, ειδικότερα κατά την περίοδο που το σύνολο των δεδομένων θα συγκεραστούν επιχειρώντας τη σύνθεση των αποτελεσμάτων και τη διαμόρφωση ενός ερμηνευτικού αφηγήματος.