Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ερευνητική Συνεργάτιδα


Η Νίκη Σαριδάκη είναι Διδάκτορας αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με εξειδικευμένο αντικείμενο την αναλυτική μελέτη της κεραμικής. Η Νίκη συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα στη Βόρεια Ελλάδα, όπως το EXPLO, το EXPLORE, το ερευνητικό πρόγραμμα ‘LongΤime, Νο See’ και ως ειδική στη μελέτη και ανάλυση κεραμικών συνόλων σε πολλές θέσεις της Βόρειας Ελλάδας, όπως τα Παλιάμπελα, τα Ρεβένια, η Αυγή, η Ριτίνη, ο Μακρύγιαλος, η Γουλές, ο Ροδίτης, η Τούμπα Κρεμαστή Κοιλάδα και η Ακρόπολη Σμαρίου Κρήτης. Έχει υπάρξει υπότροφος του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Μελέτης Κρήτης (INSTAP, Study Center for East Crete). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Αιγιακή αρχαιολογία, την κεραμική τεχνολογία και την κινητικότητα της τεχνολογικής γνώσης στη Ελλάδα κατά τη Νεολιθική περίοδο.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος BONDS μελετά την κεραμική από την θέση Ίμβρου Πηγάδι. Η αναλυτική μελέτη της κεραμικής εστιάζει στην μακροσκοπική εξέταση των τυπολογικών, μορφολογικών, και τεχνολογικών χαρακτηριστικών των αγγείων σε συνάφεια με το αρχαιολογικό τους πλαίσιο. Στόχος είναι η συζήτηση γύρω από τη θέση ως κεραμικό εργαστήριο και η πιθανή εξειδίκευση που υφίσταται στην κεραμική παραγωγή της περιοχής.