Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Εβίτα Καλογηροπούλου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Δημήτρης Ρούσσος
Jamie Donati
Μαρία Ρούμπου
Νίκη Σαριδάκη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Alasdair Whittle
Charly French
Νένα Γαλανίδου