Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μεταδιδακτορικός Ερευνήτης


O Jamieson C. Donati είναι διδάκτορας του Institute of Fine Arts, New York University (2010) και τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στην αρχαιολογία του τοπίου ανά τη Μεσόγειο, καθώς και στη χρήση τηλεπισκόπησης και GIS στην έρευνα του παρελθόντος. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες αρχαιολογικές έρευνες πεδίου (ανασκαφές, επιφανειακές έρευνες, τηλεπισκόπηση) σε διάφορες θέσεις, όπως η Όλυνθος, η Πέλλα, η Κόρινθος, η Πομπηία, η Σαμοθράκη, η Αφροδισιάδα και το Αμόριον. Παράλληλα, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ).

Στο BONDS συνεισφέρει στην ενσωμάτωση και ανάλυση παλαιών και νέων αρχαιολογικών δεδομένων, σε περιβάλλον GIS. Ειδικότερα, οι Νεολιθικοί οικισμοί και η ευρύτερη τοπογραφία τους θα μελετηθούν μέσω τηλεπισκόπησης, χρησιμοποιώντας ιστορικές αεροφωτογραφίες και ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα (DEM), ενώ οι εγκαταστάσεις καθαυτές θα διερευνηθούν μέσω λεπτομερούς ανάλυσης των χωρικών δεδομένων, εισάγοντας σε περιβάλλον GIS τυχόν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, περιοχές δραστηριότητας και μικροευρήματα.